Scroll down

zahrada
s výhledem

místo:
Moravskoslezský kraj

rok: 2018

 

projekt:
Zahrada s výhledem a velkým terenním převýšením. Vzhledem k tomu, že byl pozemek po stavbě bez jakékoliv vegetace a byly provedené rozsáhlé terenní úpravy, navrhli jsme pro rychlý efekt ozelenění plošné výsadby trvalek a trav. Ty mají za úkol nejen zpevnit svahy, ale současně zarůst velké plochy, aby byly minimálně náročné pro údržbu.

Důležitým prvkem bylo i umístění bazénu na patu prvního svahu tak, aby při výhledu z oken domu nerušil jeho plastový kryt.

Teď ještě čekáme, až povyrostou stromy a obvodové keře, aby byl dojem ze zahrady kompletní. Ale i bez nich již zahrada funguje a láká jejich majitele k pobytu.

pohled na schodiště do zahrady

schody podzim

pohled od terasy
s bazénem k domu

celek teras

když si zahradu oblíbí
zvěř víte,
že vše funguje správně

stojky zveř stojky zveř

terasová zahrada s plošnými výsadbami
keřů, trvalek a okrasných trav

pohled z dřevěné paluby
u domu dolů k bazénu

celkova z vrchu

Echinacea

stojky kytky stojky kytky

plošné výsadby trvalek a trav

a na závěr výhled

místo:
Moravskoslezský kraj

rok: 2018