Scroll down

výletní místo Olomučany

investor:
obec Olomučany

rok: 2016

projekt:
Cílem studie je vytvoření komplexní rekreačně - společenské zóny, která bude sloužit k aktivní i pasivní relaxaci jak obyvatel obce, tak i široké veřejnosti. V těsné blízkosti řešeného území vede turistická trasa, cyklotrasa a naučná stezka kolem lesních studánek. Tím se dané místo stavá logickým epicentrem koncentrace místních i turistů. Nově navržené řešení by mělo sloužit jak k pořádání společenských a kulturních akcí, tak i pro aktivní sportování (koupání, kolo - běh, workoutové hřiště).

Pozemek určený k realizaci byl vytipován zcela záměrně, neboť jeho rozloha i dostupnost umožní jeho plnohodnoté využití napříč všemi generacemi. Jeho další devizou je umístění na svahu nad obcí, které umožňuje krásné výhledy do okolí.

nové řešení si klade za cíl:

  • vytvoření nové koncepce s jasným prostorovým a provozním uspořádáním jednotlivých ploch areálu s cílem lepšího využití potenciálu lokality
  • zrenovování objektu stávající klubovny a její přebudování na zázemí pro malý
  • gastroprovoz, ať už formou okýnka k rybníku, nebo sezonního občerstvení s venkovním sezením pod pergolou nebo u grilu
  • vytvoření zázemí a kapacit pro rekreační a kulturní náplň lokality (letní koupaliště, akce zájmových sdružení, školní venkovní akce, letní kino, divadlo, koncerty, karnevaly, hody, dětské dny apod.)
  • regenerace břehů přilehlého rybníka a jeho začlenění do stávajícího areálu
  • respektování ekologických principů a citlivé začlenění do okolní krajiny při respektování přírodního krajinného rázu

základní situace
geometrická varianta

situačka a

pohled na podium,
taneční parket a posezení

pohled k podiu

stavající stav
objekt klubovny

stavající stav budka

studie odpočinkové zóny,
která má sloužit
k aktivní 
i pasivní rekreaci obyvatel obce
i široké veřejnosti

pohled na pergolu s posezením

pohled na pergolu s posezením

pohled na dětské hřiště
a sedací schody u rybníka

hřiště voda

stávající stav
pohled na rybník

foto rybník

skica pohled na bistro
občerstvení - okýnko

bistro

stávající stav
cesta podél rybníka

stav cesta k rybníku

situace - kruhová varianta

situacka kruh

kruhová varianta
pohled k pódiu

kruhová varianta podium
konec

investor:
obec Olomučany

rok: 2016