Scroll down

UAX garden
Kojetín

investor a spoluautor:
Radek Leskovjan

architekt domu:
Kamil Mrva architects

rok: 2009-2019

foto: Lukáš Pelech

video:
EARCH.TV

 

projekt:
Zahrada pro Radka Leskovjana grafického designéra stojícího za značkou UAX!

Realizace této zahrady neprobíhala klasickou formou studie - projekt - realizace, ale vzájemným několikaletým dialogem, v rámci kterého jsme s investorem „ladili“ okolí domu a přebudovávali zpustlý a zarostlý prostor v přírodní zahradu.

Postupně byly prořezávány a upravovány stávajíci stromy, odstraňovány a přesazovány nálety a ruderální porost tak, aby výsledný dojem působil co nejpřirozeněji a nejobyčejněji. To probíhalo hlavně v první fázi projektu, kdy byl budován ateliér vestavěný do torza stodoly.

S novou betonovou přístavbou pak proběhlo dotvarování terénu po stavbě, vytvoření nového obytného dvora a zbudování extenzivní zelené střechy, která ještě více začlenila objekt do okolí.

Nové výsadby jsme se snažili dostat co nejblíže k domu tak, aby jsme podpořili pocit, že dům vrůstá do staré zahrady. Nepoužívali jsme žádné přešlechtěné keře ani trvalky, ale co nejobyčejnější místní až plevelné druhy, které nám daný pocit byly schopny nejlépe zprostředkovat.

Stavební materiály na schody, opěrné zídky a ohniště jsou z lokálních zdrojů nebo přímo ze zbytků starých staveb na pozemku. Pouze v obytném dvoře jsme použili jako šlapáky nové betonové kruhy. Jejich výběr nebyl samovolnou exhibicí, ale logickým vyústěním snahy funkčně propojit nový obytný prostor v několika směrech. Potřebovali jsme takový tvar nášlapů, který bude působit harmonicky ve vzájemném napojení, protože stavby nejsou vůči sobě umístěny v pravém úhlu.

objekt ateliéru
vestavěného do torza
staré stodoly

 

Pohled od sverozápadu skýtá epesní podívanou...

pohled na terasu s posezením
z kolekce Starling od firmy Todus

foto

detail propojení
staré části
a nové přístavby
sezení od firmy Ton

 

stojky ton brokis stojky ton brokis

základní ideová skica

skica

Důležitým prvkem návrhu je prolnutí interiéru s exteriérem, který je designován tak,
aby působil, že dům vrůstá do staré zahrady.

prosklený propojovací krček
mezi ateliérem a novou přístavbou
prolnutí venkovního a vnitřního prostoru

foto_interier

detail betonové lavičky
Construqta od mmcité
světla od Brokis

stojky constructa stojky constructa
opak pohled

Prolnutí starého s novým,
historického s moderním
jak v domě tak v zahradě.

pohled na dvůr
na objekt ateliéru
a novou přistavbu

Foto 4

noční osvětlení dvora
posezení od mmcité

noc

výhled do kraje
při západu slunce
lavička Construqta
od firmy mmcité

Foto

investor a spoluautor:
Radek Leskovjan

architekt domu:
Kamil Mrva architects

rok: 2009-2019

foto: Lukáš Pelech

video:
EARCH.TV