Scroll down

obecní park
v Říčanech

investor: obec Říčany

rok: 2021

 

projekt:
Vytvoření koncepce parku v centru obce Říčany
s navazujícím náměstím před školou a kostelem.

situace obecní
park v Říčanech

SITUACE s popisem

axonometrie parku

AXO park s popisem

navazující prostor
před školou a kostelem

SITUACE kostel s popisem

pohled od parku ke kostelu

skica kostel s popisem

nově navržené naměstí
před školou a kostelem

CELEK kostel s popisem

investor: obec Říčany

rok: 2021