Scroll down

malá městská
zahrada

místo:
Brno Medlánky

architekti domu:
Ateliér Velehradský

rok: 2020

projekt:
Studie malé městské zahrady formálnějšího střihu.

Pravidelné geometrické řešení s použitím okrasných trav, stálezelených stříhaných zimostrázů a vícekmenných nebo malých stromů s kulovitou korunou.

Varianta A - vícekmenné stromy
pohled na posezení s pergolou


var A

Varianta A - vícekmenné stromy
pohled od posezení k houpačce

var A 1

situace varianta A

situace A

variantní řešení
průchodu podél domu

varianty průchod

i na takto malé ploše lze vytvářet
různé varianty prostorového uspořádání
a tím měnit její atmosféru 

Varianta B - malokorunné stromy
pohled na posezení s pergolou

var B

Varianta B - situace
malokorunné stromy

situace B

Varianta B - malokorunné stromy
pohled od posezení
k zahradnímu domku

var B 1

místo:
Brno Medlánky

architekti domu:
Ateliér Velehradský

rok: 2020